Facebook
тел.: 02 980 86 50

Три Ес ЕООД

Строителен надзор и инженерингови услуги

Строителен надзор

- Строителен надзор на обекти
- Надзор на обекти по САПАРД
- Консултантска дейност

Научи ПОВЕЧЕ
Строителен надзор
Резидент-инженерингови услуги

- по Програма-Транзитни пътища
- на обекти по Програма ОПРР
- Други инженерингови услуги

Научи ПОВЕЧЕ
Резидент-инженерингови услуги
Оценки за съответствие

- Оценка на съответствието на
инвестиционните проекти към
съществените изисквания към строежите

Научи ПОВЕЧЕ
Оценки за съответствие

Управител на фирмата е инж. Райчо Яръмов – пътен специалист със стаж в областта на пътното дело. Завършва магистърската си степен в Университет по Архитектура Строителство и Геодезия като "Инженер конструктор". Има придобити допълнителни квалификации в:

- "Проектиране и планиране на изпълнението на пътни проекти" - Торино (Италия);

- "Икономическа интеграция в ЕС и местно и регионално развитие" - Барселона (Испания);

- "Прилагане договорните условия на FIDIC в България и управление на рисковете".

 Има трудов стаж като консултант при проектиране супервизия на високоскоростна ЖП линия в DONGMYEONG ENGENEERING CONSULTANT CO Itd - Корея Сеул и Началник отдел "Координация и изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" в Агенция "Пътна инфраструкрура".

 

От 1999 г. фирмата е член на Българската браншова камара „Пътища”. Численият състав се състои от 93 строителни инженери – магистри, с различна квалификация и специалност.

В своето двадесетгодишно съществуване фирма "ТРИ-ЕС" ЕООД е извършвала :

  • оценяване на съответствието на инвестиционните проекти,
  • независим строителен надзор,
  • резидент-инженерингова дейност,
  • консултантски услуги,
  • инвеститорски контрол

Централния офис се помещава в гр. София, ул.”Черковна” №37, ет.2.